• 8.jpg
 • 6.jpg
 • 12.jpg
 • 2.jpg
 • 15.jpg
 • 14.jpg
 • 31.jpg
 • 10.jpg
 • 5.jpg
 • 9.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 7.jpg
 • 3.jpg
Wiosenna Wyprawa KG PTTK CEE Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Porosiło   

IV Rajd Klubu Górskiego przy oddziale PTTK CEE. Wyprawa wiosenna. Kalendarzowa wiosna rozpoczęta. Czas na tę wędrowniczo - turystyczną. Zapraszamy! Zgłoszenia przyjmuje Zbyszek Szumiec i Małgorzata Porosiło.

Regulamin.

IV Rajd Klubu Górskiego przy oddziale PTTK CEE. Wyprawa wiosenna.
Błatnia 2020 (sobota) 28.03.2020 r.

Organizator:

- Klub Górski PTTK CEE
- Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich
- Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna
- Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK Strzelecka Jedynka
- Klub PTTK TK CEE

Cele rajdu:

- poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych i krajoznawczych terenu Beskidu Śląskiego ,
- udział w rajdzie Konfrontacji Turystycznych CEE zaliczanym do odznaki Korona CEE,
- popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej,
- popularyzacja odznaki GOT,
- zagospodarowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży.

Program rajdu:

28.03.2020 (sobota) przejście trasą turystyczną Szczyrk- Błatnia- Brenna

7:00 – 9:00  - przejazd do Szczyrku
9:00 - 17:00 – rekreacyjne przejście trasą turystyczną:
Szczyrk- Siodło pod Klimczokiem-  Błatnia 917m n.p.m. - Schronisko PTTK Na Błatniej - Wielka Cisowa- Brenna
17:00 - 19:00 - powrót do Strzelec Opolskich.

Czas przejścia  4:08 h z PLUSEM

Udział w rajdzie:

Rezerwacje i zaliczka 30zł. Do 14 marca 2020r.  Po tym terminie weryfikacja listy uczestników.

Całość wpłaty na wyprawę  wymagana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2020 roku.
Koszt:
dla członków Oddziału PTTK CEE w wysokości:
uczniowie/rodzina/senior* - 55zł./osoba
dorośli – 60zł/osoba

Pozostali (kandydaci do PTTK) bez względu na wiek – 65zł./osoba

Wpłaty na konto Oddziału w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: Błatnia 2020, imię nazwisko wpłacającego).
W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota oraz przodownika GOT PTTK.
Potwierdzenie punktów GOT. Nagrody dla najaktywniejszych na trasie.Postanowienie końcowe:

1.    Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2.    Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego/paszportu, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3.    Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4.    Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga!

*Wyście na szlak przy sprzyjających warunkach pogodowych
Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych.
Rajd może zostać odwołany z powodu małego zainteresowania.

*rodzina - wysokość wpisowego, dla grupy członków Oddziału PTTK CEE, minimum 3 osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata, córka, syn, siostra, brat, babcia, dziadek).
*senior - wysokość wpisowego dla członka Oddziału PTTK CEE po przekroczeniu wieku 60 lat (dziewczyny), 65 lat (chłopaki)!

Uwagi dodatkowe!


1.Punkty GOT       
Grupa górska BZ.01
Szczyrk - Klimczok 11
Klimczok - Schronisko PTTK Na Błatniej 5
Schronisko PTTK Na Błatniej - Brenna 5
suma 21

2.Mapa turystyczna Beskidu Śląskiego z planowaną trasą wskazana.


3.Planowana trasa w pdf. Wydrukuj (plik Szczyrk + Brenna).

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 5.jpg
 • 32.jpg
 • 27.jpg
 • 1.jpg
 • 6.jpg
 • 21.jpg
 • 23.jpg
 • 7.jpg
 • 30.jpg
 • 8.jpg
 • 31.jpg
 • 2.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?