• 6.jpg
 • 15.jpg
 • 11.jpg
 • 7.jpg
 • 3.jpg
 • 14.jpg
 • 12.jpg
 • 9.jpg
 • 31.jpg
 • 8.jpg
 • 2.jpg
 • 10.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg
WSAT 2020 Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

W dniach od 1 do 4 października 2020 członkowie Oddziału PTTK CEE w Strzelcach Opolskich reprezentowali go podczas Wojewódzkiej Narady Animatorów Turystyki, realizowanej corocznie w ramach obchodów Opolskich Dni Turystyki, pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

Tegoroczna narada odbywała się w Beskidzie Niskim, a bazą była malownicza wieś Chyrowa. Beskid Niski posiada walory, których nie mają np. inne regiony Karpat, chociaż szczyty nie należą do najwyższych i przeważnie są zalesione. Najwyższy szczyt po polskiej stronie – Lackowa ma 997 m wysokości (słowacki Busov - 1002 m n.p.m).

Beskid Niski jest największym obszarowo z polskich Beskidów. Rozciąga się on od Przełęczy Tylickiej (688 m) na zachodzie po Przełęcz Łupkowską (657 m) na wschodzie, po środku osiągając na Przełęczy Dukielskiej najniższą wysokość w całym 1300 km głównym łuku Karpat, liczącą 500 m n.p.m.

Tę część Karpat podzielić można na kilka mniejszych pasm górskich: Góry Grybowskie, Góry Hańczowskie, Pasmo Magurskie, Beskid Dukielski, Wzgórza Rymanowskie, Pasmo Bukowicy i gniazdo Jawornika, Pasmo graniczne (od przeł. Beskid nad Czeremchą ku Przeł. Łupkowskiej).

Beskid Niski - często określany jako ostatnie „dzikie" i niezagospodarowane góry w Polsce, nazywany jest też krainą łagodności, bowiem przemierzając szlaki, drogi i bezdroża tej części Karpat często nie spotka się żadnego innego turysty, więc można rozkoszować się wszechobecną ciszą i otaczającą przyrodą, szukając w opuszczonych dolinach śladów materialnych po nieistniejących już wioskach i dawnych mieszkańcach. Bogactwo kulturowe Beskidu Niskiego jest w dużej mierze ukształtowane przez mieszkającą tu od stuleci ludność Rusińską, od XIX wieku zwanej Łemkami, mimo, że w ramach akcji „Wisła” zostali stąd wysiedleni (później część z nich powróciła na te tereny).

Wędrując szlakami, drogami i bezdrożami tego skrawka Karpat można natknąć się na pamiątki bardziej odległe niż te, które były udziałem po zasiedleniu Beskidu Niskiego przez ludność rusińsko-wołoską. Nie brakuje tu średniowiecznych grodzisk (Walik nad Brzezową, Zamczysko nad Starym Żmigrodem, czy na Zamkowej nad Mrukową) wskazujących, że tereny te były zamieszkałe, a przynajmniej użytkowane od dawna. Są jeszcze starsze znaleziska na tym terenie niż te średniowieczne, np. z okresu paleolitu.

Zwiedzając te malownicze szlaki opolscy turyści integrowali się oraz wymieniali doświadczenia bardzo trudnego dla turystyki roku. Podczas uroczystej kolacji reprezentanci opolskich oddziałów PTTK Otrzymali podziękowania i upominki od Marszałka Województwa Opolskiego. Oddział TPPK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich reprezentowały członkinie - Ewa Światły i Bogusława Rzepka oraz Członkowie Zarządu Oddziału - Prezes - Henryk Mielcarz i Skarbnik - Sabina Knopik.

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 30.jpg
 • 2.jpg
 • 27.jpg
 • 8.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 21.jpg
 • 32.jpg
 • 23.jpg
 • 31.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?