• 8.jpg
 • 5.jpg
 • 10.jpg
 • 12.jpg
 • 2.jpg
 • 9.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 11.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 31.jpg
VII Rajd Suedecki CEE Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

Magiczne Bielice. Góry Złote i ich najwyższy szczyt, zaliczany do odznaki, której nazwy nie mogą wymienić ze względu na zapisy marketingowe, ale ci co zbierają to wiedzą, że to jedyna okazji żeby przybić tam tą kolejną pieczątkę... KOWADŁO! Pierwszy i ostatni raz w tym roku... Zapraszamy 11 września. Prawdziwie sudecki szlak. Nie czekaj do ostatniej chwili, ilość miejsc ograniczona.

VII Rajd Sudecki CEE - Kowadło 2021


Uwaga!
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w naszym autokarze na całej trasie przejazdu obowiązuje korzystanie z maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Osoby mające jakiekolwiek objawy infekcji lub przechodzące kwarantannę nie mogą wziąć udziału w rajdzie. Osoby z objawami infekcji, z kaszlem, gorączką nie będą mogły wejść do autokaru. Przed wejściem do autokaru wszyscy zostaną poproszeni o dezynfekcję rąk i umożliwienie pomiaru temperatury ciała. Maseczki pozostają obowiązkowe w pomieszczeniach.

Organizator


- Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich

Cele rajdu

- poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, naukowych i edukacyjnych najcenniejszych terenów Gór Złotych i wybranych obszarów Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego,
- udział w kolejnym rajdzie Konfrontacji Turystycznych CEE zaliczanym do odznaki Korona CEE,
- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2021,

- popularyzacja turystyki górskiej,
- popularyzacja odznaki GOT oraz Korony CEE,
- zdobycie kolejnego szczytu do odznaki KGP,
- zagospodarowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży.

Program rajdu

11.09.2021 (sobota)

6:30 - zbiórka na parkingu turystycznym obok Ratusza w Strzelcach Opolskich,
6:30 - 10:00 - przejazd do miejscowości Bielice,
10:00 - 14:30 - przejście trasą: Bielice (745 m n.p.m.) - Pod Kowadłem (902 m n.p.m.) - Kowadło (989 m n.p.m.) - Sedlo Peklo (848 m n.p.m.) - Łupkowa (946 m n.p.m.) - Spicak (905 m n.p.m.) - Czartowiec (934m n.p.m.) - Orlicka Kopa (837 m n.p.m.) - Pod Orlicką Kopą (809 m n.p.m.) - Pieśniwiec (790 m n.p.m.)  - Przełęcz Gierałtowska (684 m n.p.m.) - Nowy Gierałtów (579 m n.p.m.). Do przejścia 11 600 m, 454 m podejścia, 620 m zejścia, 15 GOT do zdobycia,  3 godziny 35 min na trasie,
14:30 - 15:00 - przejazd do Lądka Zdroju;
15:00 - 17:00 - indywidualne zwiedzanie Lądka Zdroju (Park Zdrojowy im. Jana Pawła II, w nim marmurowe rzeźby, efekt pleneru rzeźbiarskiego z 1980, basen rekreacyjny, kaplica zdrojowa, fontanna zdrojowa, źródło mineralne na wolnym powietrzu „Dąbrówka” o temperaturze 19,7 stopnia. W parku dominują drzewa liściaste: buk zwyczajny, lipa drobnolistna, klon jawor. W parku znajduje się aleja modrzewiowa łącząca park centralny z domem zdrojowym. Oraz ratusz, gotycki most św. Jana  z 1565 roku, pręgierz, arboretum…) lub obiad we własnym zakresie lub biesiadowanie w lokalnej gastronomii,    
17:00 - zbiórka na parkingu, odjazd,
17:00 - 20:30 - powrót do Strzelec Opolskich.

Udział w rajdzie

Zapisy z wpłatą wpisowego na VII Rajd Sudecki CEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Wpisowego dla członków Oddziału PTTK CEE z opłaconą składką członkowską za rok 2021 - 70,00 zł, uczniowie, emeryci, rodzina - 65,00 zł. Pozostali, bez względu na wiek - 75,00 zł. Wpłaty po terminie - jednakowe dla wszystkich - 75,00 zł. Wpłaty na konto Oddziału w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: VII RS, imię nazwisko wpłacającego. W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym, opłaty drogowe i parkingi, opieka pilota oraz przodownika PTTK, pamiątkowy znaczek rajdowy. Nagrody dla najlepszych na trasie. Potwierdzenie punktów GOT i Korony CEE.

Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych.
Rajd może zostać odwołany z powodu małego zainteresowania.

Postanowienie końcowe

1.    Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2.    Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego/paszportu, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3.    Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4.    Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.


Zapraszamy.

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 27.jpg
 • 7.jpg
 • 30.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 32.jpg
 • 23.jpg
 • 21.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 31.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?