• 6.jpg
 • 3.jpg
 • 15.jpg
 • 11.jpg
 • 10.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 12.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg
 • 9.jpg
 • 31.jpg
 • 14.jpg
 • 2.jpg
XII Noworoczny Rajd Opawski CEE Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

Ho ho ho! Już 8 stycznia 2022 roku rozpoczynamy całkiem nowy sezon naszych turystycznych przygód! Zapraszamy na XII Noworoczny Rajd Opawski CEE. Ponieważ życzyliśmy Wam zdrowia, mamy nadzieję, że tym razem autokar będzie pełny. Jest regulamin!

 

XII Noworoczny Rajd Opawski CEE - Biskupia Kopa - 8 stycznia 2022

Uwaga

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w autokarze na całej trasie przejazdu obowiązuje korzystanie z maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Osoby mające jakiekolwiek objawy infekcji lub przechodzące kwarantannę nie mogą wziąć udziału w rajdzie. Osoby z objawami infekcji, z kaszlem, gorączką nie będą mogły wejść do autokaru. Przed wejściem do autokaru wszyscy zostaną poproszeni o dezynfekcję rąk i umożliwienie pomiaru temperatury ciała. Maseczki pozostają obowiązkowe w pomieszczeniach. Na zewnątrz bez maseczek przy zachowaniu dystansu min. 1,5 m.

Organizator

- Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich
- Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2021Cele rajdu

- noworoczne spotkanie turystów na szlakach Gór Opawskich,
- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2022,
- zdobycie puntów do Korony Opawskiego Parku Krajobrazowego,
- popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej i GOT PTTK,
- udział w kolejnym rajdzie Konfrontacji Turystycznych CEE zaliczanym do odznaki Korona CEE,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Program rajdu

8.01.2022 (sobota)

7:30 - zbiórka na parkingu turystycznym obok Ratusza,

7:30 - 9:00 - przejazd autokarem do Jarnołtówka (DW Ziemowit),

9:30 - 15:00 - rekreacyjne przejście trasą turystyczną na szczyt Biskupiej Kopy, odpoczynek w schronisku PTTK Pod Biskupią Kopą (II Styczniowa Biesiada Klubu PTTK TK),
15:00 - 16:00 - zejście na parking w Jarnołtówku (DW Ziemowit),

16:00 - 18:00 - powrót do Strzelec Opolskich.

Udział w rajdzie

Zapisy z wpłatą wpisowego na XI Noworoczny Rajd Opawski CEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku. Wpisowego dla członków Oddziału PTTK CEE w wysokości: uczniowie PTTK CEE/rodzina/senior PTTK CEE* - 50,00 zł, dorośli PTTK CEE - 55,0 zł. Pozostali bez względu na wiek - 65,00 zł. Wpłaty po terminie - jednakowe dla wszystkich - 65,00 zł. Wpłaty na konto Oddziału w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: XII NRO, imię nazwisko wpłacającego) lub w szczególnych sytuacjach u skarbnika Oddziału. W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym, opłaty drogowe i parkingi, opieka pilota oraz przewodnika i przodownika GOT PTTK, znaczek rajdowy. Dyplomy i nagrody dla najlepszych na trasie i w konkursach rajdowych.Zobowiązania i oświadczenia uczestników Rajdu

Każdy uczestnik rajdu zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na górskich szlakach turystycznych i w obiektach noclegowych oraz oświadcza brak medycznych przeciwwskazań do uprawiania turystyki górskiej.

Postanowienie końcowe


1.    Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2.    Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3.    Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4.    Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. 5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych.
Rajd może zostać odwołany z powodu małego zainteresowania.

*senior - wysokość wpisowego dla członka Oddziału PTTK CEE po przekroczeniu wieku 60 lat (dziewczyny), 65 lat (chłopaki)!

Zapraszamy serdecznie.

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 32.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 27.jpg
 • 8.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 23.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • 21.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?