• 10.jpg
 • 6.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 31.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 11.jpg
 • 7.jpg
 • 9.jpg
 • 1.jpg
 • 12.jpg
 • 2.jpg
 • 8.jpg
XII Wojewódzki Rajd Ekologiczny CEE Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

26 marca 2022 roku zapraszamy na XII Wojewódzki Rajd Ekologiczny CEE. Wiosna w Beskidzie. Jest regulamin. Termin wpłaty wpisowego mija 12 marca.

 

XII Wojewódzki Rajd Ekologiczny CEE - Wiosna na szlaku. 26 marca 2022

Uwaga

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w autokarze na całej trasie przejazdu obowiązuje korzystanie z maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Osoby mające jakiekolwiek objawy infekcji lub przechodzące kwarantannę nie mogą wziąć udziału w rajdzie. Osoby z objawami infekcji, z kaszlem, gorączką nie będą mogły wejść do autokaru. Przed wejściem do autokaru wszyscy zostaną poproszeni o dezynfekcję rąk. Maseczki pozostają obowiązkowe w pomieszczeniach. Na zewnątrz bez maseczek przy zachowaniu dystansu min. 1,5 m.

Organizator

* Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich
* Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2022

Cele rajdu

poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, edukacyjnych, naukowych oraz kulturowych Beskidu Śląskiego,
- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2022,
- popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej,
- popularyzacja odznaki Korona CEE, Turysta Przyrodnik oraz GOT,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Program rajdu

26.03.2022 (sobota)

6:30 - zbiórka na parkingu turystycznym obok ratusza strzeleckiego,
6:30 - 10:30 - przejazd autokarem do Bielska-Białej, przejście do dolnej stacji Koleji Linowej Szyndzielnia. Przejazd koleją na stację górnej.
10:30 - 17:00 - przejście trasą turystyczną: Kolej Linowa Szyndzielnia Stacja Górna (958 m n.p.m.) - Polana Kamienica (975 m n.p.m.) - Pod Szyndzielnią (987 m n.p.m.) - Schronisko PTTK Szyndzielnia (1002 m n.p.m.) - Nad Szyndzielnią (1054 m n.p.m.) - Pod Klimczokiem - Przełęcz Pod Klimczokiem (1046 m n.p.m.) - Schronisko PTTK Klimczok (1052 m n.p.m.) - Klimczok (1117 m n.p.m.) - Trzy Kopce Pod Klimczokiem (1070 m n.p.m.) - Stołów (1035 m n.p.m.) - Schronisko PTTK Na Błatniej (893 m n.p.m.) - Ranczo Błatnia (851 m n.p.m.) - Wielka Cisowa (854 m n.p.m.) - Brenna Pod Las (561 m n.p.m.) - Brenna (412 m n.p.m.),
17:00 - 18:00 - indywidualne zwiedzanie Brennej - Brenna parking (odjazd),
18:00 - 21:00 - powrót do Strzelec Opolskich.

Uwaga
Trasa o długości 13,5 km, 353 m podejścia, 900 m zejścia.

Udział w rajdzie

Zapisy z wpłatą wpisowego na XII Rajd Ekologiczny CEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2022 roku. Wpisowego dla członków Oddziału PTTK CEE w wysokości: uczniowie/rodzina/senior PTTK CEE* - 60,00 zł, dorośli PTTK CEE - 65,0 zł. Pozostali, nie należący do Oddziału PTTK CEE, bez względu na wiek - 75,00 zł. Wpłaty po terminie - jednakowe dla wszystkich - 75,00 zł. Wpłaty na konto Oddziału w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: XIIRE, imię nazwisko wpłacającego) lub w szczególnych sytuacjach u skarbnika Oddziału. W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym, opłaty drogowe i parkingi, opieka pilota oraz przewodnika i przodownika GOT PTTK, znaczek rajdowy. Dyplomy i nagrody dla najlepszych na trasie i w konkursach rajdowych.

Uwaga!!!
Dodatkowo płatne indywidualnie gotówką na miejscu: Kolej linowa Szyndzielnia - 25,00/20,00 zł.

 

Zobowiązania i oświadczenia uczestników Rajdu.

Każdy uczestnik rajdu zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na górskich szlakach turystycznych i w obiektach noclegowych oraz oświadcza brak medycznych przeciwwskazań do uprawiania turystyki górskiej.


Postanowienie końcowe

1.    Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2.    Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3.    Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4.    Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. 5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych.

Rajd może zostać odwołany z powodu małego zainteresowania.
* rodzina - wysokość wpisowego, dla grupy członków Oddziału PTTK CEE, minimum 3 osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata, córka, syn, siostra, brat, babcia, dziadek).
* senior - wysokość wpisowego dla członka Oddziału PTTK CEE po przekroczeniu wieku 60 lat (dziewczyny), 65 lat (chłopaki)!

Zapraszamy na kolejną Przygodę z CEE.

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 7.jpg
 • 27.jpg
 • 6.jpg
 • 23.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 5.jpg
 • 21.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 30.jpg
 • 2.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?