• 9.jpg
 • 10.jpg
 • 1.jpg
 • 6.jpg
 • 3.jpg
 • 7.jpg
 • 15.jpg
 • 5.jpg
 • 8.jpg
 • 2.jpg
 • 12.jpg
 • 31.jpg
Wybory w SKKT PTTK Strzelecka Jedynka Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

31 marca 2022 roku odbyło się walne zebranie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego Strzelecka Jedynka. Sprawozdanie z działalności złożył dotychczasowy prezes Adam Bajorek (obecnie już uczeń klasy IIIPAM CKZiU). Na pierwszym zebraniu zarządu prezesem wybrana została Magdalena Wojdyła. Gratulujemy i życzymy realizacji wielu udanych rajdów i innych imprez.

Po wysłuchaniu sprawozdania, członkowie udzielili ustępującemu zarządowi wotum zaufania. Wybrano nowy Zarząd SKKT Strzelecka Jedynka. W zarządzie naleźli się Magdalena Wojdyła oraz Wiktoria Cytera (uczennice klasy IB LO w Strzelcach Opolskich), Jacek Bajorek (uczeń klasy IA Technikum Ekonomicznego w Opolu) oraz Karolina Ploch (z klasy 8E) i Daniel Cytera (z klasy 7B) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Na pierwszym zebraniu zarządu prezesem wybrana została Magdalena Wojdyła. Gratulujemy i życzymy realizacji wielu udanych rajdów i innych imprez.  

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 23.jpg
 • 34.jpg
 • 16.jpg
 • 26.jpg
 • 31.jpg
 • 9.jpg
 • 13.jpg
 • 3.jpg
 • 14.jpg
 • 12.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?